Zowel in Maastricht als in Delft zullen geen studentvrije straten worden ingevoerd. Er is onvoldoende politieke draagvlak voor. Maar de Delftse regelgeving om ‘verkamering’ van panden tegen te gaan blijkt niet optimaal.

In de gemeente Maastricht klagen al jaren veel inwoners over de overlast die studenten van de hogescholen en universiteit zouden veroorzaken. De klachten zijn van lawaai in de nachtelijke uren tot overlast van fietsen op de stoep. Speciaal om te bemiddelen tussen de klagende bewoners en de studenten is er een ‘studentagent’ aangesteld. Helaas bleek dit geen oplossing. Nu heeft de gemeente Maastricht deze week de straten waar geen nieuwe studenten mogen komen wonen uitgebreid van 71 naar 86 (op een totaal van 1402 straten).

De gemeente Delft roept al langere tijd om met name in het centrum de ‘verkamering’ tegen te gaan. Bij ‘verkamering’ worden de panden gesplitst in verschillende woonheden. Uiteindelijk na veel discussie riep de gemeente daarom eind vorig jaar een vergunning in het leven, waarin strikte voorwaarden staan over wanneer een pand wel of niet mag worden opgedeeld. De woningen met een WOZ-waarde hoger dan 265.000 euro mogen niet ‘verkamerd’ worden. De gebruiksoppervlakte per bewoner moet minimaal 20 vierkante meter bedragen. Tevens moeten de woningen voldoen aan strengere eisen voor luchtgeluidisolatie.

Eén van de weinigen die heil ziet in een woonverbod voor studenten op bepaalde plekken in de stad is raadslid Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft. Zij ziet het liefst ‘studentenvrije zones’ komen om verdringing van met name starters op de woningmarkt tegen te gaan. Ze vindt dat er in de gemeente al heel veel voor de studenten wordt gedaan. ‘Maar werkende jongeren kunnen hier blijkbaar barsten. Het is voor hen heel moeilijk om een eerste woning te kopen omdat die worden opgekocht om er studenten in te huisvesten. De vergunning verandert daar niks aan, want het gaat juist om woningen in het lagere segment.’

Bron: AD
10-01-2018