In Valkenburg blijkt dat het terrein van Villa Via Nova zwaar vervuild is. Voordat de langverwachte bouwplannen kunnen doorgaan, moet eerst het tijdelijke parkeerterrein in het centrum van Valkenburg grondig worden gesaneerd. Uit nader bodemonderzoek bleek dat er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging.

De geplande bouw van een tiental nieuwe woningen zal voorlopig moeten wachten. Op dit moment wordt het gebruikt als parkeerterrein, maar dit gebied zal voor de nieuwe bouwplannen op de schop moeten. De geschatte kosten voor de sanering komen neer op 400.000 euro, echter kunnen de kosten oplopen tot 550.000 euro wanneer blijkt dat alle grond gesaneerd moet worden.

De plannen voor bouw waren er al in 2009, maar toen brak de crisis uit waardoor de plannen in de ijskast verdwenen. Nu de woningmarkt aantrekt ligt het plan weer op tafel te liggen. De streefdatum moet opnieuw worden bijgesteld in afwachting van nader onderzoek.

Bron: De Limburger
30-03-2018