Er komen 390 nieuwe woonunits op de campus van de Hotel Management School in Maastricht. De huidige 260 woonunits zijn verouderd waardoor er nieuwe voor in de plaats komen.

Door de nieuwbouw van de woonunits kunnen 30 studenten extra worden toegelaten op de opleiding. Op dit moment komen er 130 nieuwe eerstejaarsstudenten op de campus te wonen. Als de nieuwe woonunits niet gebouwd worden, zouden deze studenten in de omgeving of elders van de campus in Maastricht moeten wonen.
Het plan is om alle woonunits gereed te hebben in 2021. De voorbereidingen zullen in het najaar van 2018 starten. De nieuwe entree voor de studentenwoningen zal komen aan de Jeruzalemweg.

Bron: Limburger
18-04-2018