Er is haast met het woningbouwproject in de wijk Wittevrouwenveld in de Tillystraat. De gemeente wil opschieten doordat er de zogenaamde landelijke Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) per 1 juli 2018 komt te vervallen.
Het project, dat voorziet in de sloop van 75 woningen en de nieuwbouw van 87 huizen door woningstichting Servatius, is financieel deels gestoeld op die korting van rijkswege.

De uitvoerbaarheid van de woningplannen komt in gevaar zonder dat geld. Op 19 juni komt de gemeenteraad samen om zich te buigen over de bestemmingsplannen, waar overigens geen enkel bezwaar tegen ingediend is.

bron: Limburger
17-06-2018