De woningcorporaties in Limburg komen toch in aanmerking voor het geld van het Rijk per nieuw gebouwde woning, die vanaf 1 januari ingaat. Voorheen zou alleen de Randstad de bonus krijgen. De bonus wordt namelijk uitgekeerd aan plaatsen waar de vraag naar woningen heel groot is. 

Toch heeft de Tweede Kamer daar een stokje voor gestoken door het aannemen van een amendement van CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes. Dat werd bijna unaniem aangenomen. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

Het resultaat is dat de Limburgse woningcorporaties 25.000 euro per nieuw gebouwde woning krijgen in Maastricht, Venlo en Weert. Andere gemeenten in de provincie krijgen 12.500 euro per nieuw gebouwde woning. 

Bron: Vastgoedmarkt.nl

18-11-2019