Deskundigen pleiten tijdens een hoorzitting in de tweede kamer voor een verruiming van de sociale huursector. Mensen met een middeninkomen, die nu moeilijk aan een woning komen, moeten in aanmerkingen komen voor sociale huurwoning.

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt wil de inkomensgrenzen verruimen om uiteindelijk een einde te maken aan de woningnood onder meer onderwijzers, verplegers en politieagenten te maken hebben.

Momenteel komen mensen in aanmerking voor sociale huurwoningen met een maximaal inkomen tot 39.055 per jaar met een maximale huur van 737 euro per maand. Er wordt nog uitzondering gemaakt voor een beperkt deel (10 procent) van de woningen mag ook worden toegewezen aan mensen met een inkomen tot 43.574 euro.  

Volgens Boelhouwer kunnen mensen die net iets meer verdienen dan de grens, de hogere huren in de vrije sector niet opbrengen. Ook hebben zij niet voldoende inkomen om een huis te kopen. Ze vallen dus tussen wal en schip en hebben volgens de hoogleraar daarom hulp nodig.

Bron: RTL Nieuws

28-01-2020