De drie Zuid-Limburgse regio’s Maastricht-Heuvelland, Westelijk Mijnstreek en Parkstad Limburg moeten zich meer gaan richten op woningen waar behoefte aan is. Volgens wethouder Carlo Vankan is het huidige beleid gericht op bevolkingskrimp, terwijl daar nu bijna geen sprake van is. “Er moeten woningen komen waar behoefte aan is”.

Denk hierbij aan seniorenwoningen om de doorstroom te bevorderen, studentenhuisvesting, starterswoningen, statushouders en arbeidsmigranten. Momenteel wordt er een regel gehanteerd wanneer je een woning bouwt er eentje gesloopt moet worden. Volgens de wethouder is dit idee achterhaald. 

Het nieuwe beleid wordt gebaseerd op de huidige demografische ontwikkelingen. Door meer seniorenwoningen te bouwen, zal het de doorstroom bevorderen en komen gezinswoningen weer vrij. Zo kan er meer geschoven worden. 

In december moet het beleid een akkoord krijgen en gaat in vanaf januari 2021. 

Bron: 1Limburg

16 oktober 2020