BNR meldt dat veel woningcorporaties grote moeite hebben om woonfraude aan te pakken. Mede door de corona crisis zijn veel zaken blijven liggen. Corona heeft het handhaven het ingewikkelder gemaakt en was het onverantwoord om bij mensen thuis te komen en te controleren. Ook hebben de capaciteitsproblemen niet echt meegeholpen aan de situatie.

Woonbron geeft aan dat het veel tijd kost om het te controleren en zij liever prioriteit geven aan overlastzaken in de regio’s. Mitros, actief in Utrecht en omgeving zegt tegen BNR niet genoeg capaciteit te hebben om alle fraudemeldingen op te pakken.

Maar wanneer is er sprake van woonfraude? Wanneer een huurder een woning niet gebruikt waarvoor die bedoeld is. Denk hierbij aan het verhuren via Airbnb of een familie of vrienden.

Ook Vestia is vanwege corona minder aanwezig geweest in de wijk volgens het woordvoerder. De Zuid-Hollandse woningcorporatie vermoedt dat meer woningen zullen worden onderverhuurd, doordat het steeds moeilijker wordt om aan een woning te komen. Illegale onderhuur valt ook onder woonfraude. Maar de corona periode heeft er niet aan bijgedragen om eventuele signalen daarvan op te sporen, zegt de corporatie.

Bron: NOS
12 april 2022